ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O10 -O17 :: การบริหารงาน
แผนการดำเนินการ
O10 :: แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.15 MB
O11 :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รายไตรมาส
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.15 MB
O12 :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.maena.ac.th/datashow_207417
การปฏิบัติงาน
O13 :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.08 KB
การให้บริการ
O14 :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.01 KB
O15 :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.19 KB
O16 :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานแต่ละฝ่ายของโรงเรียนบ้านแม่นะ
https://forms.gle/DDCGvEVpmWWtccB29
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานแต่ละฝ่ายของโรงเรียนบ้านแม่นะ
https://docs.google.com/forms/d/14NM0KwsmIKD3AFyUG6Au323ATZeei1CCGbbZeJos0JA/viewanalytics?fbclid=IwAR3cmRUjBzbzsxUi5hdTZkczedlCXx9vCu6WbQDaMXJ_PNtd_eTaYg5fii0
O17 :: E - Service