ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O25 - O28 :: การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.49 KB
O26 :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.8 KB
O27 :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์การย้ายครูปี62สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.11 KB
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.32 KB
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.55 KB
หนังสือและแบบประเมินเตรียมความพร้อม1ตค61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูสายผู้สอน
การลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.34 KB
กำหนดชั่วโมงสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
คู่มือบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.83 KB
ชั่วโมงปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ตัวชี้วัดการย้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764.16 KB
แบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
พานักเรียนทัศนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.41 KB
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
อธิบายวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
O28 :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี