การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สานงานบริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
Adobe Acrobat Document คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.91 KB
Adobe Acrobat Document เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.14 KB
Adobe Acrobat Document คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2566   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.1 KB