ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแม่นะ
129 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง   ตำบลแม่นะ  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ (053) 046791 เบอร์โทรสาร 053046791
Email : banmaenaschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน