ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิรมัย ไชยวงค์
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ ศรีพันธ์วนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0