ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางฐิติพร อรุณสวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรุ่งจิตรา กัญญาเกิดกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0