ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
ใบความรู้1.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.12 KB
ใบความรู้ 1.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.36 KB
ใบความรู้ 1.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.52 KB
ใบความรู้1.4