ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O-net
O-net ปี 2552 2553 และ 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.23 KB
O-net2554
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713.19 KB
เปรียบเทียบO-net ป.6 เขตพื้นที่ ปี 2553และ 2554
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.08 KB
เปรียบเทียบO-net ม.3 เขตพื้นที่ปี 2553และ 2554
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.88 KB
จัดลำดับO-net ป.6ปี 2554 เขตพื้นที่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.5 KB
จัดลำดับO-net ม.3 ปี 2554 เขตพื้นที่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185 KB
พัฒนาการO-netป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279 KB
พัฒนาการO-net ม.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.5 KB